Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên: Tổ chức giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị

Đồng chí  Đoàn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên cùng đoàn giám sát tại một số hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên

 Qua việc kiểm tra thực tế tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp tại 4 xã cho thấy: cơ bản các cửa hàng đã chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp. Đoàn giám sát đề nghị các chủ cơ sở cần chuẩn bị tốt hơn nữa các điều kiện đảm bảo kinh doanh, nhất là trang bị thêm các hệ thống thông gió, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, bình cứu hỏa; chấp hành nghiêm việc đảm bảo các điều kiện kinh doanh vật tư nông nghiệp, không để hàng hóa vật tư lẫn lộn với các loại sản phẩm khác; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nông dân  cách sử dụng vật tư nông nghiệp có hiệu quả, an toàn; đề nghị đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân 4 xã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, chuyên môn thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã, nhất là các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn./. (Tin, ảnh: Anh Tiến, Hội Nông dân Thủy Nguyên)]]>

  • Tin mới đăng