Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 13/7/2021, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thoa– Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; Dương Thị Thập – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Thành Hội; lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện khóa X.

Thực hiện sự lãnh đạo của BTV Hội Nông dân thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện, cán bộ, hội viên nông dân huyện nhà đã năng động sáng tạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X đã đề ra. Tổ chức Hội được củng cố và nâng cao về chất lượng, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, tiến bộ, tập trung chủ yếu cho cơ sở. Nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân được nâng lên rõ nét, các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển mạnh theo chiều rộng và ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ chăn nuôi – thủy sản – dịch vụ – trồng trọt, làm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Đời sống của nông dân được nâng lên góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội của huyện, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Vị thế của tổ chức Hội được khẳng định với vai trò là trung tâm nòng cốt trong các phong trào, góp phần quan trọng trong thực hiện mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật cửa Nhà nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Điểm nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn năm 2018- 2021 là: Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19, các ngày lễ lớn; đặc biệt tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung tuyên truyền cho nông dân nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi góp phần đẩy mạnh sản xuất, ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Các chỉ tiêu thi đua cơ bản đạt trên 50% chỉ tiêu Đại hội trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như công tác xây dựng quỹ Hội tính đến nay số cơ sở và chi Hội có quỹ đạt 100%, cơ sở Hội có quỹ bình quân 13 triệu đồng/cơ sở đạt 86,7 % chỉ tiêu Đại hội, quỹ tương trợ bình quân toàn huyện đạt 90.000đ/hội viên bằng 90% chỉ tiêu Đại hội giao…

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2021, tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho 02 tập thể và 01 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân; Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2018-2021

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố ghi nhận nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng như của hội viên, nông dân toàn huyện trong giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 và 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội với tinh thần và quyết tâm cao; công tác Hội và phong trào nông dân toàn huyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trước mắt là năm 2021 để chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/2021./.

Mạc Anh Tiến, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên

 

  • Tin mới đăng