Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho cán bộ, hội viên nông dân

Chiều ngày 08/11/2019, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên phối hợp với Ban Kinh tế – Xã hội Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục về phòng, chống ma túy  cho cán bộ hội viên nông dân xã Đông Sơn huyện Thủy Nguyên về dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Vũ Đình Cường – Phó Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên; Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế – Xã hội Thành Hội, đại diện Báo Nông thôn ngày nay; Thường trực Hội Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các đồng chí Ban Chấp hành Hội Nông dân xã và trên 100 cán bộ hội viên nông dân xã Đông Sơn tham gia.

Đồng chí Vũ Đình Cường – Phó Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên truyền đạt về công tác phòng chống ma túy cho cán bộ hội viên nông dân xã Đông Sơn huyện Thủy Nguyên

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Đồng chí Vũ Đình Cường – Phó Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên truyền đạt về công tác phòng chống ma túy.  Qua buổi tập huấn đã giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác phòng ma túy và tội phạm về ma túy. Có thể nói, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Thủy Nguyên hiện nay ngày càng được củng cố, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, góp phần nào kiềm chế và đẩy lùi dần tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó giúp cán bộ hội viên nông dân chủ động tuyên truyền tới gia đình mình và mọi người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy tại địa phương./.

                                                             (Mạc Anh Tiến –cán bộ Hội Nông dân H.Thủy Nguyên)

]]>

  • Tin mới đăng