Hội Nông dân huyện Kiến Thụy tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hội Nông dân huyện Kiến Thụy đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các xã, thị trấn năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố;đồng chí Nguyễn Duy Hiền, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy – Chủ tịch MTTQVN huyện; Thường trực Huyện Hội cùng 18 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

Các đồng chí Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và huyện chứng kiến ký giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy năm 2019

Nội dung  ký kết thi đua năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã bám sát 3 phong trào thi đua do Hội phát động, cụ thể như sau: – 100% cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; nhiệm vụ chính trị năm 2019. – 100% Hội Nông dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ chính trị năm 2019 của huyện, địa phương và các chủ trương, chính sách khác liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về xây dựng nông thôn mới. – Xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình hành động của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. – 100% Hội Nông dân cơ sở, tổ chức đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phấn đấu có từ 60 % trở lên số hộ nông dân đăng ký; có trên 70%  số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (so với số đăng ký). – 100% cơ sở tuyên truyền công tác Dân số – KHHGĐ, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); Ngày Dân số Thế giới (11/7); An toàn giao thông; Bạo lực gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật phòng chống tác hại thuốc lá; các tệ nạn xã hội… – 18 đơn vị Hội cơ sở đảm nhận các phần việc cụ thể trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình. Cuối năm phấn đấu 16 cơ sở Hội đạt loại vững mạnh; 02 cơ sở Hội đạt loại khá, không có cơ sở Hội trung bình; trong đó, có ít nhất 4 tập thể và 8 cá nhân được Ủy ban nhân dân các cấp và Hội cấp trên tặng bằng khen và giấy khen. Phát biểu tại Hội nghị, đồng Chí Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã ghi nhận những thành tích của Hội Nông dân huyện Kiến Thụy trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới./.]]>

  • Tin mới đăng