Hội Nông dân huyện Kiến Thụy: Sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 17/7/2019, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Phạm Văn Thép – Phó Bí thư Thường trực Huyện . Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội Nông dân huyện Kiến Thụy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp Hội Nông dân huyện đã tổ chức 84 buổi tuyên truyền thu hút trên 8.550 lượt người tham dự. Đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, và phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả. Toàn huyện có 7.800 hộ đăng ký danh hiệu đạt hộ gia đình sản xuất, kinh foanh giỏi các cấp. Trong đó: Cấp Trung ương 10 hộ; cấp Thành phố 60 hộ; cấp huyện 1.546 hộ; cấp xã 6.184 hộ. Hội phối hợp vận động hội viên, nông dân tham gia nâng cấp, tu sửa đường giao thông nông thôn, tổng số tiền do nông dân đóng góp 1.274 triệu đồng; tổng số ngày công: 2550 ngày, đường giao thông được làm mới, sửa chữa; nạo vét kênh mương nội đồng, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, vệ sinh đường phố là 19 km; số cầu, cống đã được làm mới, sửa chữa 02 cái; nông dân hiến đất xây dựng công trình công cộng được 9150 m2 đất nông nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện ủy thác cho các hội viên nghèo vay vốn, đến nay hội đang quản lý 81 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ là gần 70 tỷ đồng cho 3.627 hộ vay. Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập tắt dịch bệnh tả lợn Châu Phi, ngăn chặn lây lan, phối hợp kiểm tra giám sát, đôn đốc việc tổ chức chống dịch, không để phát sinh ổ dịch mới.

Đồng chí Phạm Văn Thép – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu  chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Phạm Văn Thép – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân huyện trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu các cấp Hội phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; tiếp tục duy trì, phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, hoạt động dịch vụ nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới theo hướng bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội; thực hiện tốt công tác phát triển hội viên mới; bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng; xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cùng góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên./.

(Tin, ảnh: Nguyễn Minh Hải – CB Hội Nông dân huyện)

]]>

  • Tin mới đăng