Hội Nông dân huyện Kiến Thụy phổ biến pháp luật về chính sách giải phóng mặt bằng cho hội viên nông dân xã Ngũ Phúc

Ngày 10/8/2022, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành phố, tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý về chính sách bồi thường khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho hội viên nông dân và nhân dân xã Ngũ Phúc.

Hội Nông dân huyện Kiến Thụy phổ biến pháp luật về chính sách giải phóng mặt bằng cho hội viên nông dân xã Ngũ Phúc

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã và đang triển khai nhiều Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội: Dự án đường bộ ven biển, Dự án đường lối tỉnh lộ 354 đến đường cao tốc ven biển, Dự án mở rộng đường 353 đến đường 361 (đoạn kênh Hòa Bình), các dự án xây dựng ntm, xã NTM kiểu mẫu, các dự án thu hồi đất phục vụ cho công tác đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở … Việc xây dựng các công trình này có liên quan nhiều đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quyền lợi của hội viên nông dân và nhân dân.

Để hội viên nông dân hiểu rõ về chính sách pháp luật của Nhà nước trong đền bù giải phóng mặt bằng, Hội Nông dân huyện Kiến Thụy phối hợp với Trung tậm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý về chính sách giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho hội viên nông dân và nhân dân xã Ngũ Phúc. Tại hội nghị, 60 hội viên nông dân và nhân dân xã ngũ Phúc đã được báo cáo viên Trung tậm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp thành phố trực tiếp truyền đạt, phổ biến các quy định của pháp luật và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất như: trường hợp Nhà nước thực hiện thu hồi đất; trình tự, thủ tục và chính sách bồi thường khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, các chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng,…

Thông qua hội nghị đã nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên nông dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nói riêng. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân tại các xã trên địa bàn huyện./.

Phạm Thị Thủy Phó Chủ tịch HND huyện Kiến Thụy

  • Tin mới đăng