Hội Nông dân huyện Kiến Thụy: Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện

Vừa qua, Hội Nông dân huyện và các ngành chuyên môn huyện tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy.

Đoàn giám sát Hội Nông dân huyện và các ngành chuyên môn của huyện đã tiến hành giám sát các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp để nắm thông tin chung về tình hình sử dụng và phản ánh về chất lượng vật tư nông nghiệp. Đoàn đã tiến hành làm việc với 9 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Tú Sơn để nghe phản ánh về công tác quản lý nhà nước, việc chấp hành các qui định của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Làm việc với UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để nắm bắt những kết quả đã đạt được, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Ảnh: Hội Nông dân huyện và các ngành chuyên môn làm việc với hộ buôn bán vật tư nông nghiệp tại xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy

 Kết quả cho thấy, việc chấp hành pháp luật của một số chủ cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn chưa nghiêm. Số lượng, chủng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lưu hành trên thị trường quá nhiều, công tác quản lý nhà nước tuy đã cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động giám sát là dịp để Hội Nông dân các cấp, Hội Nông dân huyện nắm bắt được tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện từ đó lắng nghe các ý kiến trao đổi, kiến nghị của người dân trực tiếp sản xuất, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; đồng thời phản ánh những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp thời gian qua. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng trong công tác hướng dẫn quản lý kinh doanh, buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn./. (Tin, ảnh: Nguyễn Minh Hải, Hội Nông dân huyện)]]>

  • Tin mới đăng