Hội Nông dân huyện Cát Hải tổ chức thăm và tặng quà cho các con em hội viên nông dân trong dịp hè 2021

Thực hiện Kế hoạch số 204 – KH/HNDT ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải phòng; Kế hoạch số 159/KH – UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc triển khai hoạt động hè năm 2021.

Hội Nông dân huyện Cát Hải tổ chức thăm và tặng quà cho các con em hội viên nông dân trong dịp hè 2021

Nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của thành phố và đất nước qua đó giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi huyện đảo với chủ đề “ Thiếu nhi Cát Hải vui hè an toàn – Đánh tan Covid”

Sáng ngày 12/08/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với Ban chỉ đạo hè xã Xuân Đám tặng 5 xuất quà với số tiền 1.500.000 đồng. Chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với nhà trường, Ban chỉ đạo hè của xã, thị trấn tổ chức tốt chương trình Một ngày làm nông dân cho thanh thiếu nhi; biểu dương, khen thưởng 25 cháu là con, em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện với số tiền 5.800.000 đồng. Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, tranh thủ sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình; huy động các nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của gia đình đối với thiếu nhi trong dịp hè, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của thanh thiếu nhi trong phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Phạm Thị Hồng Ngân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cát Hải

  • Tin mới đăng