Hội Nông dân huyện Cát Hải tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

Hội Nông dân huyện Cát Hải tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Cát Hải; Kế hoạch số 01/KHLT-MT& ĐT ngày 29/7/2021 của Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị – xã hội về việc giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 tại các xã, thị trấn bằng những việc làm thiết thực hiệu quả; ngày 06/8/2021 Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện Cát Hải đã thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các xã, thị trấn. Qua giám sát và làm việc với lãnh đạo các xã, thị trấn cho thấy sự chỉ đạo và triển khai rất quyết liệt, cùng với đó là sự đồng thuận của nhân dân đối với các công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Trong đó, Hội Nông dân huyện bám sát các nội dung phòng chống dịch, chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tuyên truyền được 36 buổi cho cán bộ, hội viên nông dân, thông qua hệ thống zalo, … nhằm chuyển tải kịp thời, chính xác nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Đoàn công tác cũng đã chia sẻ những khó khăn, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị và tổng hợp những đề xuất, kiến nghị báo cáo Thường trực Huyện ủy để có sự chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống dịch./.

Phạm Thị Hồng Ngân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cát Hải

  • Tin mới đăng