Hội Nông dân huyện Cát Hải ra mắt Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”

Ngày 26/6/2014 Hội Nông dân xã Gia Luận, huyện Cát Hải tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hoài, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Gia Luận.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”
Câu lạc bộ được thành lập gồm 30 thành viên là hội viên nông dân đại diện cho các hộ gia đình thực hiện dự án khôi phục vườn cam xã Gia Luận, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong xã. Là nơi cho các thành viên Câu lạc bộ trao đổi, học hỏi, tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau làm giàu, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại buổi lễ ra mắt, các thành viên đã tập trung thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động Câu lạc bộ, nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương cũng như nhiệm vụ của Hội Nông dân.
]]>

  • Tin mới đăng