Hội Nông dân huyện An Lão truyền thông công tác dân số trong tình hình mới cho cán bộ, hội viên nông dân

Từ ngày 04/7 đến ngày 30/7, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm dân số huyện tổ chức hội nghị truyền thông chuyên đề “Nam nông dân với kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và phòng chống bạo lực gia đình” tại các xã, thị trấn thuộc huyện An Lão.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị truyền thông DS-GĐ &TE

Tại hội nghị tuyên truyền, đông đảo hội viên các xã, thị trấn được đồng chí báo cáo viên của Trung tâm Dân số huyện An Lão trao đổi một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Bí thư về công tác dân số trong tình hình mới; tình hình phát triển dân số tại huyện trong những năm gần đây. Giải đáp những ý kiến thắc mắc của các đại biểu về việc sinh con thứ 3, vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình hiện nay. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền kiến thức về công tác dân số đến cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện. Đồng thời những đại biểu được tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền thực hiện công tác dân số tại các đơn vị./.

                                                  (Tin, ảnh: Lê Thị Băng_PCT Hội Nông dân huyện An Lão)

]]>

  • Tin mới đăng