Hội Nông dân huyện An Lão truyền thông công tác dân số trong tình hình mới cho cán bộ, hội viên nông dân

Từ ngày 04/7 đến ngày 30/7, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm dân số huyện tổ chức hội nghị truyền thông chuyên đề “Nam nông dân với kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh và phòng chống bạo lực gia đình” tại các xã, thị trấn thuộc huyện An Lão.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị truyền thông DS-GĐ &TE

Tại hội nghị tuyên truyền, đông đảo hội viên các xã, thị trấn được đồng chí báo cáo viên của Trung tâm Dân số huyện An Lão trao đổi một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Bí thư về công tác dân số trong tình hình mới; tình hình phát triển dân số tại huyện trong những năm gần đây. Giải đáp những ý kiến thắc mắc của các đại biểu về việc sinh con thứ 3, vấn đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình hiện nay. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền kiến thức về công tác dân số đến cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện. Đồng thời những đại biểu được tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền thực hiện công tác dân số tại các đơn vị./.

                                                  (Tin, ảnh: Lê Thị Băng_PCT Hội Nông dân huyện An Lão)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC