Hội Nông dân huyện An Lão Tổ chức tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, 170 đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn và cán bộ chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã được nghe đồng chí Mai Hồng Thái – Phó trưởng Phòng Nông nghịêp &PTNT huyện thông tin kết quả nổi bật phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua; những chính sách văn bản mới của nhà nước, thành phố; giới thiệu những cách làm hay, những mô hình hiệu quả của các đơn vị bạn. Đồng thời các đại biểu được giải đáp những băn khoăn, khó khăn vướng mắc trong quá trình vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền của Hội Nông dân huyện An Lão trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Lê Thị Băng – PCTHND huyện
]]>

  • Tin mới đăng