Hội Nông dân huyện An Lão: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Ảnh: Cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp thành phố trợ giúp pháp lý tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Ninh Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã cụ thể hóa kế hoạch, hướng dẫn của Hội Nông dân Trung ương, thành phố, huyện về việc triển khai tổ chức hội nghị chi hội; triển khai Kế hoạch công tác nhân sự chuẩn bị tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở vào quý I/2018. Đồng thời, các đại biểu được trang bị, bổ sung kiến thức các nội dung cơ bản về Luật hòa giải cơ sở; vấn đề quản lý và sử dụng đất; và một số chính sách liên quan đối với Người có công với Cách mạng./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)]]>

  • Tin mới đăng