Hội Nông dân huyện An Lão: Nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội tại huyện An Lão

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày, nội dung nghiên cứu tập trung về một số chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay và hoạt động của tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; Trợ giúp tư vấn pháp lý về Luật thừa kế, Luật đất đai; kết quả thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ninh Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Hội phát động, tham gia tích cực và có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội, đồng thời biểu dương tinh thần tích cực của học viên tham gia tại hội nghị. Công tác tập huấn là hoạt động thường xuyên hàng năm, nhằm bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Đồng thời, Hội nghị tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Hội tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân của huyện./. (Tin, ảnh: Lê Thị Băng – Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)]]>

  • Tin mới đăng