Hội Nông dân huyện An Lão: Hiệu quả vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân

Việc xây dựng Quỹ Hỗ trợ Nông dân (QHTND) năm qua ở Hội Nông dân huyện An Lão đạt kết quả tích cực: Huyện đã vận động được số tiền 138,6 triệu đồng (đạt 155,7% kế hoạch Hội Nông dân thành phố giao); tính đến nay, toàn huyện có tổng nguồn vốn 2 tỷ 209 triệu đồng; công tác tuyên truyền, vận động xây dựng, hỗ trợ, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp.

Ảnh: Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện An Lão giải ngân nguồn vốn Quỹ  tại xã An Tiến, huyện An Lão

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện An Lão đã tham mưu với Huyện uỷ –  Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân từ huyện đến các xã, thị trấn. Ban Vận động xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân đã nhanh chóng được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả ở các cấp Hội Nông dân toàn huyện. Chọn tháng 9 là tháng cao điểm vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân, lập thành tích thiết thực để chào mừng 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 – 14/10/2016). Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động, quyên góp xây dựng nguồn Quỹ trên địa bàn toàn huyện theo Kết luận 535 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, đến cán bộ hội viên nông dân, công chức, viên chức, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài huyện. Qua đợt vận động,  Quỹ được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Tính đến đầu tháng 11 năm 2016, toàn huyện đã vận động được 138,6 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân huyện vận động được 20 triệu đồng; các xã, thị trấn vận động được 118,6 triệu đồngg (đạt 155,7% KH). Một số đơn vị đạt tỷ lệ cao như các xã: Trường Thành, Trường Thọ, An Tiến, Thái Sơn. Tính đến nay, tổng số nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện đang quản lý là: 2 tỷ 209 triệu đồng, cho 110 hộ hội viên nông dân vay phát triển chăn nuôi, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Thông qua đợt vận động, nhiều nông hộ vay vốn đã tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, kinh tế hộ ngày càng phát triển, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, trở lên khá, giàu. Kết quả, toàn huyện đã có 5.450 hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, 11 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 121 hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, 630 hộ đạt danh hiệu cấp huyện. Đây là một việc làm tích cực của cán bộ hội viên nông dân tham gia trực tiếp vào công tác xoá đói giảm nghèo, tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân, góp phần tích cực đẩy mạnh quá trình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện An Lão. Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân huyên An Lão sẽ tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn nông dân xây dựng và thực hiện hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi./. (Bài, ảnh: Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)]]>

  • Tin mới đăng