Hội Nông dân huyện An Lão: Giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do huyện vận động

Chiều ngày 19/9/2016, Hội Nông dân huyện An Lão tiến hành giải ngân Dự án Nuôi gà hộ gia đình từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) vận động được tại xã An Tiến, huyện An Lão. Đến dự cuộc làm việc, có đồng chí Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch UBND xã An Tiến; cùng chứng kiến có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện An Lão, xã An Tiến.

Ảnh: Giải ngân trực tiếp cho các hộ nhận tiền vay thực hiện Dự án chăn nuôi gà tại xã An Tiến, huyện An Lão

 Năm 2016, thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Kết luận số 535-KL/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam (khóa V) “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân”, Hội Nông dân huyện An Lão đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Vận động xây dựng Qũy Hỗ trợ nông dân của huyện và các xã thị trấn. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành triển khai Cuộc vận động đến đông đảo cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, cơ quan, công ty đóng trên địa bàn tham gia ủng hộ Quỹ. Từ kết quả vận động (36 triệu đồng), Hội Nông dân huyện đã tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn của nông dân. Sau khi thống nhất lựa chọn, Hội Nông dân huyện lập dự án cho 2 hộ nông dân tại xã An Tiến vay với mục đích phát triển, chăn nuôi gà hộ gia đình. Nhận được tiền vay từ Dự án, các hộ gia đình được vay vốn đều rất phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp Hội Nông dân về nguồn lực để phát triển sản xuất; đồng thời xin hứa sẽ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, và trả tiền vay theo đúng hợp đồng đã ký kết./. (Tin, ảnh: Nguyên Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão)]]>

  • Tin mới đăng