Hội Nông dân huyện An Dương: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016; triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2017

Cảnh ký giao thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017giữa hội nông dân các xã của huyện An Dương

Trong năm 2016, công tác Hội và phong trào nông dân huyện An Dương đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kết nạp 550 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 18.688 hội viên;thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy, với tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm của huyện là 6.233,57 ha, đạt 101,19% kế hoạch, đạt 98, 17 % so với cùng kỳ; năng suất lúa đạt 62,78 ta/ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp là 922,61 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Vận động nông dân xây dựng 850 ha rau chuyên canh, hình thành các vùng sản xuất ổn định. Tổ chức 187 buổi tuyên truyền về biện pháp phòng trừ sâu bệnh, cách sử dụng thuốc BVTV với gần 14 nghìn lượt cán bộ hội viên; phối hợp với các công ty phân bón tổ chức 117 lớp bồi dưỡng chuyển giao KHKT cho 11.155 lượt lượt HVND; tổ chức 5 lớp tập huấn về sản xuất và sử dụng rau an toàn. Tiếp nhận 370 tấn phân bón các loại theo phương thức chậm trả, trị giá trên 3,6 tỷ đồng, giải quyết kịp thời 1.054 lượt hội viên nông dân vay đầu tư sản xuất. Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 2,05 tỷ đồng, hỗ trợ vốn cho 37 dự án, trong đó tiêu biểu là dự án: trồng đào cảnh, nuôi bò sữa, nuôi lợn thương phẩm, nuôi thuỷ sản.v.v….. tổng dư nợ qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 81,2 tỷ đồng, với 4.355 hộ vay tại 104 tổ tiết kiệm. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Thị Minh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả Hội Nông dân huyện đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017: thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác phát triển hội viên; xây dựng các mô hình tổ hợp tác sản xuất; vận đông nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; xây mới và sửa nhà tình nghĩa, giúp đỡ hội viên nghèo thoát nghèo; phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình… Tại Hội nghị, 10 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắctrong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016 đượccác cấp khen thưởng./. (Tin, ảnh: Đỗ Khắc Tuấn – Phó Chủ tịch HND huyện)]]>

  • Tin mới đăng