Hội Nông dân huyện An Dương tổ chức hội nghị công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2021

Sáng ngày 29/12/2021, BCH Hội Nông dân huyện An Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và đại diện các tập thể, cá nhân cán bộ Hội Nông dân được các cấp khen thưởng.

Hội Nông dân huyện An Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân huyện năm 2021 và ký giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó khẳng định năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm luôn nguy cơ bùng phát, xong bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Hội cấp trên, các cấp Hội Nông dân huyện đã tập trung, vừa tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Các cấp Hội Nông dân trong huyện có nhiều cố gắng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, có điểm mới, sáng tạo.

Công tác tuyên truyền có nhiều hình thức phù hợp, tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid 19, hỗ trợ nông dân vượt qua đại dịch; tuyên truyền, tham gia tốt bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp với tỷ lệ hội viên đạt 100%; tăng cường tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng kỹ thuật hữu cơ, chế phẩm vi sinh vật trong vào sản xuất nông nghiệp; thành lập mới 5 tổ hợp tác, 1 HTX, 1 Chi hội nông dân nghề nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện hiệu quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Đồng Thái và 3 xã. Các chỉ tiêu thi đua năm đều đạt kế hoạch.

Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện và các địa phương. Được các cấp ủy và hội cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; 22 tập thể 30 cá nhân cán bộ, hội viên nông dân trong huyện được các cấp khen thưởng. Hội nghị cũng nhất trí với những tồn tại hạn chế được được nêu trong báo cáo và các đại biểu chỉ ra, đề ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới; thông qua nội dung và ký giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn với 15 chỉ tiêu công tác năm 2022./.

Đỗ Thế Anh – Chủ tịch HND huyện An Dương

  • Tin mới đăng