Hội Nông dân các phường ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc đường hoa của Hội chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân phường Nam Sơn, quận Kiến An ra quân dọn vệ sinh tuyến đường hoa do Hội quản lý

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Nông dân quận, trong hai ngày 18,19 tháng 3 năm 2023 Hội Nông dân các phường trên địa bàn quận tổ chức ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường do Hội Nông dân tự quản và các công trình đường hoa của Hội Nông dân các phường chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội viên, nông dân phường Trần Thành Ngọ dọn vệ sinh công trình do Hội Nông dân phường quản lý

Tham gia các buổi lao động có trên 600 hội viên nông dân tham gia. Việc tổ chức ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa của Hội Nông dân các phường đã được cấp ủy và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đây cũng là việc làm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào ngày 23,24 tháng 3 năm 2023, thông qua đó còn góp phần nâng cao ý thức của cán bộ hội viên nông dân và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đoàn Thị Mai Lan – Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng