Hội Nông dân các cấp thành phố đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững năm 2021

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Sau 35 năm đổi mới, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu khá toàn diện. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nông nghiệp có bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và hiệu quả, trực tiếp là trụ đỡ của nền kinh tế; kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành sớm hơn gần 2 năm so với kế hoạch đề ra, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân”.

Đồng chí Đỗ Đức Hoà – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố trao đổi chuyên đề “Chuyển đổi nông dân số” cho cán bộ, hội viên nông dân thành phố

Góp phần vào công cuộc đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, các cấp Hội Nông dân thành phố năm 2021 đã nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội. Trong đó đặc biệt là nhiệm vụ đẩy mạnh 3 phong trào thi đua: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh.

Kết quả, qua bình xét số hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp là 59.718 hộ/79.513 hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG các cấp, (đạt 74,6 %), vượt 3,6% so với chỉ tiêu đề ra (cấp Trung ương: 178 hộ; cấp Thành phố: 682 hộ; cấp huyện: 8.713 hộ; cấp xã: 50.145 hộ). Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi sáng chế ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn trong sản xuất, kinh doanh như hội viên Nguyễn Văn Hùng, xã Hồng Thái; hội viên Phạm Văn Lượng, xã Hồng Phong (huyện An Dương); hội viên Hoàng Thị Gái, xã An Hòa, hội viên Đỗ Thị Duyên xã Hùng Thắng (huyện Vĩnh Bảo); hội viên Lê Văn Thám, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng; hội viên Lê Văn Huy xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên; hội viên Bùi Văn Tuấn, Thị trấn An Lão… không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ các gia đinh hội viên có hoàn cảnh vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động của Hội Nông dân cơ sở.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đạt kết quả tích cực.Vận động kinh phí hỗ trợ xây, sửa 24/19 nhà “Mái ấm nông dân” đạt 121,3% so với kế hoạch tặng hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 630 triệu, trong đó có 01 nhà được 11 Hội Nông dân tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 3 hỗ trợ 70 triệu đồng tại quận Đồ Sơn. Chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội đăng ký giúp đỡ từ 1-2 hộ nghèo thoát nghèo, đến nay đã giúp đỡ 376/358 hộ hội viên nông dân thoát nghèo (đạt 105,02% chỉ tiêu) với số tiền quyên góp, hỗ trợ được 4,5 tỷ đồng, 6.526 ngày công; số vật tư, cây con giống giá trị là 3,452 tỷ đồng.

Các cấp Hội tích cực vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế tập thể phù hợp với từng ngành nghề ở mỗi địa phương. Trong năm 2021, các cấp Hội đã vận động, thành lập và ra mắt được 36/54 tổ hợp tác kinh tế (đạt 66,6 % so với kế hoạch năm). Ra mắt 04/35 chi Hội nghề nghiệp tại Cát Hải, Vĩnh Bảo, An Lão, Kiến Thụy với tổng số 66 thành viên. Đến nay, toàn thành phố có 29 chi Hội nghề nghiệp. Hướng dẫn thành lập 02/6 Hợp tác xã theo luật HTX năm 2012 là Hợp tác xã Nam Triệu Giang (Hòa Bình, Vĩnh Bảo) chuyên trồng hành tỏi và Hợp tác xã nuôi ong An Sơn (xã An Sơn, Thủy Nguyên).

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; Quyết định 674/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND thành phố về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các cấp Hội Nông dân thành phố phối hợp với các sở, ngành chức năng tiếp tục quáng bá thương hiệu nông sản Hải Phòng, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thông qua việc xây dựng tem nhãn hàng hóa truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn cho 71 sản phẩm chủ lực (rau, củ quả, tôm thẻ chân trắng, cá vược, thịt lợn, gà lông màu, trứng gia cầm…). Tổ chức tập huấn cho 500 hội viên nông dân tại 4 đơn vị về quy trình sản xuất và cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; tập huấn 6 lớp về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 620 hội viên nông dân tại các đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cộng đồng trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm an toàn.

Phối hợp các ngành, cơ quan chức năng thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cấp chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cho 45 các sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng, như: Táo Bàng La, Cá thu một nắng (Đồ Sơn); Cá Mòi kho xã Đại Hà, Đại hợp (Kiến Thụy), Mật ong (Cát Bà); Rượu Hoàng quân (Vĩnh Bảo); Trứng Vịt, chuối Chấn Hưng (Tiên Lãng); Gà ri, trứng gà Lượng Huệ (An Dương)…Tiếp tục phối hợp triển khai rà soát 60/950 sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng trong năm 2021 để tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP.

 Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ vốn, dạy nghề cho nông dân cũng đạt được những kết quả tích cực.

Hoạt động quỹ HTND: Tính đến 15/9/2021, tăng trưởng nguồn vốn Qũy HTND của các huyện, quận, xã là 786,681 triệu đồng. Quỹ hiện đang quản lý 3 cấp là 50.183,387 triệu đồng, giải ngân 14.576 triệu đồng, thực hiện 187 dự án, giúp đỡ cho 521 hộ vay hội viên có điều kiện được vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Hoạt động nhận uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến 31/10/2021 nguồn vốn vay ủy thác qua tổ chức Hội là trên 968.378 tỷ đồng cho 28.081 hộ vay vốn, thông qua 776 tổ Tiết kiệm & vay vốn. Trong đó nợ quá hạn là trên 1.603 tỷ đồng (chiếm 0,16% tổng số dư nợ).

Hoạt động vay vốn từ các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay ngày càng tăng. Tính đến 31/8/2021, tổng số dư nợ của các cấp Hội là 38 tỷ đồng, thông qua 18 tổ tín chấp.

Hoạt động đào tạo nghề cho nông dân.

Các cấp Hội toàn thành phố phối hợp các cơ sở dạy nghề đã tổ chức đào tạo 1.297 lao động nông thôn, (đạt 101,3 % kế hoạch), tập trung chủ yếu vào những ngành nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp như: Sửa chữa máy cày, chăn nuôi gà, trồng rau an toàn… Trong quá trình đào tạo, các chương trình và thời gian dạy nghề được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu người học, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề cho học viên, bảo đảm hiệu quả ứng dụng nghề nghiệp sau đào tạo. Trong chương trình khóa học, các lớp dạy nghề đều tổ chức cho học viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Sau học nghề, tỷ lệ hội viên có việc làm đạt trên 85%; nhiều nông dân đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập. bh

Hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp

Phối hợp với trạm khuyến nông, khuyến ngư, các công ty trong và ngoài thành phố tổ chức hơn 177 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật gieo, cấy lúa và phòng chống sâu bệnh cho mạ xuân, kỹ thuật sử dụng các loại phân bón cho 51.469 lượt hội viên nông dân tham dự. Hội Nông dân thành phố và các huyện, quận đã phối hợp tổ chức 9 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 506 hội viên, nông dân. Điển hình là các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, An Dương …

Tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học – Công nghệ vận động, hướng dẫn, giới thiệu, hỗ trợ nhiều hộ nông dân áp dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng, nhà kính, tưới tự động, vòm che thấp, màng phun nông nghiệp trong sản xuất trồng trọt; xây dựng ao nuôi, ao lót bạt HDPE, nhà bạt, quạt nước sục khí, công nghệ “sông trong ao” trong nuôi trồng thủy sản; sử dụng chuồng kín, chuồng lồng, chuồng sàn gắn với hệ thống làm mát, máng ăn, máng uống tự động, hệ thống sưởi hồng ngoại, thiết bị vệ sinh, thu gom chất thải và xử lý bằng Biogas trong chăn nuôi. Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Đến nay, khâu làm đất đạt 100%, khâu xay xát đạt 100%, bình bơm thuốc bảo vệ thực vật đạt trên 90%; khâu gặt đập liên hợp đạt 85%; mạ khay, máy cấy đạt trên 5%…

Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ

Trong năm 2021, do điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid -19 hết sức phức tạp, khó lường, các cấp Hội đã linh hoạt sáng tạo trong các hoạt động tổ chức triển khai phong trào như: thông qua sinh hoạt nhóm nhỏ tuyên truyền online các hộ nông dân, các tổ hợp tác, Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi…Tổng số đã phối hợp tổ chức được 1.775 cuộc tuyên truyền, tập huấn KHKT và các chủ trương phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể trong nông thôn và tham gia tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố đã thu hút trên 148.000 lượt hội viên, nông dân tham dự (đạt 133% kế hoạch năm). Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất tại 12 đơn vị cơ sở cho 620 hội viên tham dự.

Triển khai xây dựng mô hình “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong thâm canh ổi thương phẩm theo hướng an toàn sinh học” tại xã An Hòa, huyện An Dương do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ. Đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, bàn giao 7.501 kg vật tư phân bón và 1.740 cây giống ổi Đài Loan cho 10 hộ nông dân tham gia mô hình.

Hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm

Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, các sở, ngành tuyên truyền Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng lên sàn giao dịch thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ đề xuất, lựa chọn hội viên cung ứng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu tham gia bán sản phẩm trên sàn TMĐT phục vụ nhu cầu sản xuất của các hộ SXNN; hỗ trợ hội viên sản xuất nông nghiệp xây dựng quy trình chuẩn như: quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch TMĐT nhằm bảo đảm cho sản phẩm lưu thông đến tay người tiêu dùng có chất lượng tốt nhất, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; cung cấp sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành (có bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP, VietGAP,…). Đồng thời tổ chức cho 79.513 hộ nông dân sản xuất nông sản, thực phẩm đăng ký,cam kết đảm bảo ATVS thực phẩm.

Với tinh thần “Đoàn kết – Tương trợ”, Hội Nông dân thành phố đã kêu gọi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, hệ thống Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố chung tay chia sẻ giúp đỡ các hộ nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tiêu thụ sản phẩm thủy sản từ các giàn bè bị tháo dỡ nhằm giảm bớt các khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện các chính sách của nhà nước, kết quả được 1,6 tấn cá, nhuyễn thể các loại. Kết nối với các đơn vị trong thành phố tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân thành phố, tỉnh Sơn La do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hàng chục tấn rau, quả và trứng các loại trị giá gần 700 triệu đồng; tổ chức 03 địa điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản của tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng.

Kết quả hỗ trợ nông dân khởi nghiệp

Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền thực hiện Đề án 03-ĐA/HNDTW ngày 12/7/2020 của Trung ương Hội về “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025” tại các quận, huyện thu hút 300 hội viên, nông dân tham dự, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức mới về khởi nghiệp sáng tạo gắn với tập nhuấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho hội viên, nông dân tiêu biểu.

Chủ trì tổ chức Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” thành phố Hải Phòng lần thứ ba, năm 2020-2021. Hội thi đã thu hút được 49 bài dự thi là các công trình sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của cán bộ, hội viên nông dân và những người làm công tác phục vụ nông nghiệp. Qua hai vòng chấm (sơ khảo và chung khảo) đã có 17 tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đạt: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 08 giải khuyến khích.

Kết quả công tác tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật trong các cuộc họp ban chấp hành, sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt ngày pháp luật Việt Nam… để tuyên truyền đến hội viên, nông dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; tuyên truyền các văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với mạng lưới 185 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, quận, xã. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, vừa tham gia thành viên câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, vừa là thành viên các tổ hòa giải tham gia công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở. Thông qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, băn khoăn, thắc mắc, những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân để kịp thời báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng có biện pháp giải quyết kịp thời; có phương pháp tuyên truyền hòa giải thích hợp, không để diễn biến phức tạp kéo dài.

Tổng số, đã tuyên truyền được 29 cuộc có 3.215 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tập huấn phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật; kỹ năng công tác hòa giải, tư vấn, tuyên truyền pháp luật, giám sát, phản biện xã hội; phối hợp phòng tư pháp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 100 lượt hội viên nông dân trong các lĩnh vực quyền thừa kế, đất đai … Phối hợp hòa giải thành công 165 vụ, chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết 35 đơn.

Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân

Trung tâm từng bước quản lý cơ sở vật chất đảm bảo; giữ gìn môi trường, cảnh quan sạch, đẹp; hoạt động khai thác cơ sở vật chất từng bước có hiệu quả, theo đúng theo đề án thành lập. Chú trọng xây dựng và triển khai Đề án “Tổ chức, hoạt động Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố trong tình hình mới”. Phối hợp cùng Cty TNHH Phát triển nông nghiệp Phương Nam, tuyên truyền và thí điểm cung ứng chế phẩm vi sinh SUMITRI để xử lý rơm rạ sau thu hoạch cho bà con nông dân tại các huyện, quận trên địa bàn thành phố với số lượng cung cấp 4.772 gói trị giá trên 100 triệu đồng.

Tích cực triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức đào tạo nghề cho 175 học viên trong đó có: 05 lớp đào tạo nghề (4 sơ cấp, 01 lớp thường xuyên) cho 175 học viên của huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và quận Đồ Sơn về chăn nuôi gà và trồng rau hữu cơ.

Năm 2022 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố xác định chủ đề năm 2022 là: “Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và tham gia phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại”; xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp cùng các cấp, các ngành thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Mai Hương – Hội Nông dân thành phố

  • Tin mới đăng