Hội Nông dân An Lão: Tổ chức cho hội viên nông dân thăm quan mô hình cấy lúa năng suất cao

Ảnh: Mô hình cấy lúa bằng phương pháp hiệu ứng hàng biênthực hiện tại cánh đồng xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo

 Đoàn đã được cán bộ Khuyến nông và Thường trực Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo giới thiệu các biện pháp kỹ thuật cấy lúa theo mô hình của Dự án “hiệu ứng hàng biên”. Cấy lúa theo phương pháp này có nghĩa, lúa được cấy theo hàng 12-15 khóm/m2 và từ 1 đến 2 rảnh cho 1 khóm. Phương pháp này sẽ phát huy được hiệu ứng hàng biên là tận dụng ánh sáng chiếu trực tiếp vào gốc, thân, lá kích thích các chồi mắt phát triển nên lúa vừa đẻ sớm, đẻ khoẻ lại vừa ít sâu bệnh. Phân được bón theo hàng sông hẹp, tiết kiệm, hiệu suất cao, tăng ít nhất từ 10% sản lượng trở lên so với phương pháp cấy lúa truyền thống. Theo tính toán, kinh phí đầu tư như: giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động…đều giảm đáng kể. Cây lúa phát triển tốt, năng suất cao, riêng vụ mùa năm 2016 trên khu đồng triển khai mô hình năng suất lúa ước đạt 73 tạ/ha./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch HND huyện An Lão)]]>

  • Tin mới đăng