Hội nghị tập huấn điều tra, thống kê và đánh giá thực trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030. Nhằm phục vụ cho công tác điều tra, ngày 15/11/2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội Nông dân các cấp tham gia trực tiếp công tác điều tra, thống kê, đánh giáthực trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Qua buổi tập huấn, nhằm cung cấp cho các đồng chí trực tiếp điều tra thống kê những kiến thức cơ bản trongcác lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, để phục vụ công tác điều tra đạt hiệu quả cao./.

( Minh Nguyệt,Ban KT-XH, Hội Nông dân thành phố)

]]>

  • Tin mới đăng