Hội nghị sơ kết hoạt động Câu lạc bộ “Sản xuất, kinh doanh giỏi” quận Hải An 6 tháng đầu năm 2017.

Ảnh: Đồng chí Đồng Thị Thu Chung, (đứng ngoài cùng từ bên phải) trao giấy chứng nhận hộsản xuất, kinh doanh giỏi cho các thành viên Câu lạc bộ “Sản xuất, kinh doanh giỏi” quận Hải An.

 Câu lạc bộ “Sản xuất, kinh doanh giỏi quận Hải An” luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ các thành viên phát triển kinh tế; động viên thành viên tích cực tham gia các cuộc vận động của Hội Nông dân quận phát động. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận đánh giá cao hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian qua, và lưu ý, Câu lạc bộ tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư vốn, giống vào sản xuất kinh doanh, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Kết thúc Hội nghị, đồng chí đã trao giấy chứng nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương cho 03 hộ, cấp thành phố cho 11 hộ./. (Tin, ảnh: Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch HND quận)]]>

  • Tin mới đăng