Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tổ chức giải ngân 800 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tại xã An Hòa và Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo

Chiều ngày 13/10/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã An Hòa và xã Hòa Bình tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2022; tổ chức giải ngân 800 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố để thực hiện 02 Dự án “Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm” và “Cấy lúa hữu cơ – Nuôi rươi thương phẩm”.

Đồng chí Đỗ Đức Chung – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân thành phố – Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng ra mắt Tổ hợp tác

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Chung – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân thành phố – Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố; Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố; Hội Nông dân huyện; UBND xã; Hội Nông dân xã và 20 thành viên Tổ hợp tác tại 02 xã An Hòa và Hòa Bình.

Đồng chí Đỗ Đức Chung – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân thành phố – Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng ra mắt Tổ hợp tác

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Đức Chung – Ủy viên BTV,  Trưởng Ban Kinh tế – xã hội, Hội Nông dân thành phố – Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân xã An Hòa, Hòa Bình và Ban Quản lý dự án trực tiếp thực hiện dự án, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến người vay về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn vay, quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho người vay. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát đối với dự án, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế.

Hải Đăng – Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng