Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tổ chức giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo

Chiều ngày 14/01/2022, tại hội trường UBND xã Hưng Nhân. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản năm 2022; tổ chức giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương để thực hiện Dự án nuôi cá trắm cỏ thương phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban điều hành quỹ HTND thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại xã Hưng Nhân

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – Phó Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng; lãnh đạo Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân thành phố; Hội Nông dân huyện; UBND xã; Hội Nông dân xã và 15 thành viên tổ hợp tác xã Hưng Nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Tổ hợp tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tại xã Hưng Nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố – Phó Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo cần bám sát các hoạt động của dự án, chỉ đạo Hội Nông dân xã Hưng Nhân và Ban Quản lý dự án trực tiếp thực hiện dự án, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến người vay về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn vay, quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho người vay. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, giám sát đối với dự án, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn, xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế./.

Hải Đăng – HND huyện Vĩnh Bảo

  • Tin mới đăng