Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- thiết thực qua các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân quận Kiến An

Trong những năm qua, Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp Hội Nông dân quận Kiến An triển khai sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với quyền và lợi ích chính đáng của người nông dân, đã được các cấp Hội Nông dân trong quận thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống của nông dân.

Cán bộ, hội viên nông dân quận Kiến An đóng góp “bơ gạo tình thương”  tặng hộ nông dân nghèo tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An

Ngay sau khi có Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Quận ủy, của Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân quận Kiến An đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Hội Nông dân quận đã hướng dẫn, triển khai đến các phường và 100% các chi Hội trong toàn quận. Hàng năm, Hội rà soát, bổ sung và xây dựng tiêu chí về chuẩn mực, đạo đức Hồ Chí Minh sát với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, với nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Hội Nông dân quận đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu những gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác qua các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội; hội nghị tuyên truyền; lồng ghép vào các buổi giao ban định kỳ; học tập chuyên đề; hội nghị giới thiệu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền trên đài truyền thanh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các chi Hội. Thực hiện lời dạy của Bác “Nói phải đi đôi với làm”, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã luôn được Hội xác định là một nhiệm vụ xuyên suốt. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu  vật nuôi, cây trồng có năng suất và chất lượng cao. Hàng năm, có từ 3.500 đến 4.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét, có từ 2.700 đến 3.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã chủ động khai thác vốn vay qua Ngân hàng chính sách xã hội, vốn Dự án 120, Quỹ Hỗ trợ nông dân, số dư nợ trên 21 tỷ đồng, cho 947 hội viên vay. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho nhiều hội viên khác, như: ông Bùi Tiến Hoành (phường Văn Đẩu), bà Phạm Thị Ba (phường Phù Liễn), ông Hoàng Văn Huấn (phường Đồng Hòa), bà Trịnh Thị Thúy Cát (phường Lãm Hà)… Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ về yêu thương con người, đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, Hội Nông dân quận và 10 phường quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên nông dân còn tích cực tham gia công tác xoá đói giảm nghèo, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng năm, các cấp Hội đều đăng ký đảm nhận, giúp đỡ hội viên thoát nghèo bằng nhiều hình thức hỗ trợ: con giống, cây trồng, vật nuôi, phương tiện sản xuất kinh doanh, ngày công lao động, cho vay tiền không lấy lãi, hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà…Tiêu biểu như Hội Nông dân phường Đồng Hòa với việc xây mới nhà cho hội viên; hay thành lập tổ tiết kiệm của Hội Nông dân phường Phù Liễn giúp hội viên nghèo có địa chỉ; ông Nguyễn Văn Xuyên, Bùi Quang Dũng – hội viên Chi hội nông dân Đẩu Sơn 1 giúp 4 hội viên nghèo mỗi tháng 10-15kg gạo…Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Những việc làm, hành động thiết thực của cán bộ, hội viên, nông dân quận được Uỷ ban nhân dân quận, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.]]>

  • Tin mới đăng