Hội Nông dân thành phố Hải Phòng: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong hai ngày (13-14/6), Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự hội nghị có 255 đồng chí là Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, quận; xã, phường, thị trấn toàn thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch HND Thành phố quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch HND Thành phố nhấn mạnh: tham gia học tập Nghị quyết đạt hiểu hiệu quả, trước hết, các đại biểu dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội. Chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN. Từ đó, mỗi cán bộ Hội nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết tại đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

  Các đại biểu dự hội nghị được các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trực tiếp truyền đạt, phổ biến 6 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; Hội NDVN tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng năm 2019./.

(Thu Hằng-HNDTP)

]]>

  • Tin mới đăng