HND phường Bàng La (Đồ Sơn) Thành lập CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông”

Ngày 5/4/2013, HND phường Bàng La (quận Đồ Sơn) tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông” Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của HND Thành phố, Ban Dân vận Quận ủy, Thường trực HND Quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể phường Bàng La.

Đ/c Hoàng Thị Lập – Chủ tịch HND quận Đồ Sơn phát biểu tại Hội Nghị

Ngày 5/4/2013, HND phường Bàng La (quận Đồ Sơn) tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông” Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của HND Thành phố, Ban Dân vận Quận ủy, Thường trực HND Quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể phường Bàng La. CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông” được thành lập với 22 thành viên., Ban chủ nhiệm CLB gồm 05 thành viên. CLB đã thông qua quy chế, nội dung hoạt động Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Đắc Xuyên – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu và đề nghị xin được đăng ký tham gia là thành viên của CLB. Thông qua sinh hoạt CLB, các thành viên được nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các thành viên. Từ đó chuyển tải được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội Nông dân, các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của địa phương đến hội viên nông dân tại địa phương./.

Đ/c Nguyễn Đắc Xuyên – Bí Thư Đảng ủy phường Bàng La phát biểu tại Hội nghị

Ban Chủ nhiệm CLB Khoa học nhà nông phường Bàng La (Đồ Sơn) ra mắt Hội nghị

(Hoàng Thị Lập – Chủ tịch HND Quận Đồ Sơn)

]]>

  • Tin mới đăng