HND phường Bàng La (Đồ Sơn) Thành lập CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông”

Ngày 5/4/2013, HND phường Bàng La (quận Đồ Sơn) tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông” Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của HND Thành phố, Ban Dân vận Quận ủy, Thường trực HND Quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể phường Bàng La.

Đ/c Hoàng Thị Lập – Chủ tịch HND quận Đồ Sơn phát biểu tại Hội Nghị

Ngày 5/4/2013, HND phường Bàng La (quận Đồ Sơn) tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông” Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban của HND Thành phố, Ban Dân vận Quận ủy, Thường trực HND Quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể phường Bàng La. CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông” được thành lập với 22 thành viên., Ban chủ nhiệm CLB gồm 05 thành viên. CLB đã thông qua quy chế, nội dung hoạt động Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Đắc Xuyên – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu và đề nghị xin được đăng ký tham gia là thành viên của CLB. Thông qua sinh hoạt CLB, các thành viên được nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các thành viên. Từ đó chuyển tải được các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội Nông dân, các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của địa phương đến hội viên nông dân tại địa phương./.

Đ/c Nguyễn Đắc Xuyên – Bí Thư Đảng ủy phường Bàng La phát biểu tại Hội nghị

Ban Chủ nhiệm CLB Khoa học nhà nông phường Bàng La (Đồ Sơn) ra mắt Hội nghị

(Hoàng Thị Lập – Chủ tịch HND Quận Đồ Sơn)

]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC