HND Hải Phòng: Tập huấn công tác môi trường cho cán bộ Hội

Trong 2 ngày (4, 5/8), tại Hải Phòng, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 buổi tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn cho 200 cán bộ Hội làm công tác môi trường tại các xã, phường, thị trấn thành phố Hải Phòng. Tại hội nghị, các học viên được đồng chí giảng viên cao cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Khắc Trúc truyền đạt, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên và môi trường nông thôn; thực trạng về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam hiện nay; đồng thời giới thiệu một số văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu một số biện pháp quản lý, thu gom và xử lý rác thải nông thôn; các kỹ năng cơ bản, nhất là vai trò các cấp Hội trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gia đình mình; hướng dẫn thành lập mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại các cơ sở Hội. Thông qua tập huấn, từng đồng chí cán bộ Hội sẽ là những tình nguyện viên, tuyên truyền viên tích cực tại địa phương, giúp nông dân thay đổi hành vi, thói quen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn nông thôn. (Thu Hằng – HNDTP)]]>

  • Tin mới đăng
Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 04/04/2022, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Công văn số 812-CV/BTGTU, ngày 04/03/2022 v/v định hướng, tuyên truyền; theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga - U-crai-na

Công văn số 330-CV/ĐUK, ngày 17/12/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Định hướng tuyên truyền tháng 12/2021

Công văn số 677-CV/BTGTU, ngày 08/12/2021 về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XV

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 12/11/2021, hướng dẫn báo chí tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công văn số 281-CV/ĐUK, ngày 11/10/2021 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua thực hiện thắng lợi "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết 01-NQ/ĐĐ-HNDVN, ngày 27/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Hội Nông dân Việt Nam

Công văn số 1381-CV/HNDT, ngày 08/10/2021 V/v tuyên truyền bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn bản số 7256/UBND-BTC, ngày 02/10/2021 của Ban Tổ chức 640 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 năm Ngày toàn dân PCCC