HND Hải Phòng: Tập huấn công tác môi trường cho cán bộ Hội

Trong 2 ngày (4, 5/8), tại Hải Phòng, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 buổi tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn cho 200 cán bộ Hội làm công tác môi trường tại các xã, phường, thị trấn thành phố Hải Phòng. Tại hội nghị, các học viên được đồng chí giảng viên cao cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Khắc Trúc truyền đạt, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên và môi trường nông thôn; thực trạng về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam hiện nay; đồng thời giới thiệu một số văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu một số biện pháp quản lý, thu gom và xử lý rác thải nông thôn; các kỹ năng cơ bản, nhất là vai trò các cấp Hội trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và gia đình mình; hướng dẫn thành lập mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại các cơ sở Hội. Thông qua tập huấn, từng đồng chí cán bộ Hội sẽ là những tình nguyện viên, tuyên truyền viên tích cực tại địa phương, giúp nông dân thay đổi hành vi, thói quen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường; làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn nông thôn. (Thu Hằng – HNDTP)]]>

  • Tin mới đăng