Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Kiến Thụy

  Được thành lập, CLB đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định sinh hoạt mỗi quý/lần. Nội dung mỗi kỳ sinh hoạt của CLB tập trung: đánh giá hoạt động của từng quý và bàn phương hướng hoạt động cho kỳ tới; vận động hội viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ công dân; trao đổi cách thức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…Ban Chủ nhiệm CLB liên hệ với các đầu mối cung cấp giống, phân bón, thương lái uy tín để nhập giống, vật tư sản xuất cho nông dân để tránh bị ép giá, thấp hơn từ 10-20% so với mua lẻ ngoài thị trường. Từ một đầu mối, chủ hộ sản xuất, kinh doanh giới thiệu cho các thành viên khác hoặc ký hợp đồng thu mua nông sản với số lượng lớn. Câu lạc bộ đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 220 lao động, cho thu từ 4 – 5 triệu đồng/tháng/người; tổ chức 12 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 562 hội viên nông dân tại xưởng may của hội viên câu lạc bộ; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.253 hội viên, giúp 15.962 con giống các loại… CLB cũng tích cực thực hiện tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới: ủng hộ kinh phí, ngày công lao động trong nạo vét kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, cứng hóa kênh mương, xây dựng các công trình phúc lợi khác trên địa bàn huyện. Tham gia tốt, có hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội : hàng năm tặng hàng trăm suất quà trị giá 27 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo, gia đình chính sách, thăm tặng 15 xuất quà trị giá 37 triệu đồng cho các gia đình có chiến sỹ đang công tác ngoài đảo Trường Sa, ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt 127 triệu đồng… CLB thực sự như gia đình và là chỗ dựa tin cậy của mỗi thành viên, khi gia đình thành viên có công việc thì các thành viên đều tham gia để giúp đỡ; tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần khi gia đình hội viên có người ốm đau, hiếu hỉ…

Câu lạc bộ Sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Kiến Thụy thực sự là mô hình hoạt động tốt, có hiệu quả, là môi trường thuận lợi để mỗi thành viên nâng cao kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, sự sáng tạo của nông dân, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi; tham gia các hoạt động xã hội, tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện Kiến Thụy./.  (Bài, ảnh: Nguyễn Văn Vơi – Chủ tịch HND huyện)]]>

  • Tin mới đăng