Hải Phòng tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các nước trên thế giới về Hải Phòng

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đã phát hiện nhiều trường hợp lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình di chuyển, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố chỉ đạo như sau:

Từ ngày 17/3/2020, thành phố Hải Phòng tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài di chuyển từ các nước trên thế giới về Hải Phòng (không chỉ đối với quốc gia đã có dịch bệnh COVID-19), trừ các trường hợp đã được tổ chức cách ly theo quy định tại Việt Nam.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức đón các trường hợp trên trước khi về Hải Phòng hoặc đón từ Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi và đưa vào ngay về các Khu cách ly tập trung của thành phố.

Yêu cầu Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát, đề xuất bố trí thêm Khu cách ly tập trung, báo cáo UBND thành phố.

  • Tin mới đăng