Hải Phòng: Năm 2016, huy động hỗ trợ trên 960 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Dự kiến năm nay thành phố sẽ hỗ trợ trực tiếp gần 966 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó 250 nghìn tấn xi măng (tương đương 375 tỷ đồng) làm đường nội đồng, đường nội bộ các nghĩa trang nhân dân của 139 xã, 375 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cho 25 xã, 80 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 8 bãi xử lý rác thải tập trung cho các huyện… Năm 2016, thành phố xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là lấy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân làm trọng tâm, gắn với bảo vệ môi trường. Lãnh đạo thành phố đề nghị, các quận, huyện sớm rà soát, kiểm tra việc thực hiện đăng ký số xã hoàn thành NTM năm 2016. Các địa phương đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2016 phải cam kết trả nợ xây dựng cơ bản thì thành phố mới phê duyệt. (NTT – Nguồn: NNVN)]]>

  • Tin mới đăng