Hải Phòng không công nhận kết quả xét nghiệm âm tính và xác nhận hết thời gian cách ly của các nước

Thành phố không công nhận kết quả xét nghiệm âm tính và xác nhận hết thời gian cách ly của các nước. Yêu cầu các trường hợp đi từ các quốc gia khác khi đến thành phố Hải Phòng phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục về phòng chống dịch và phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Đó là ý kiến Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố tại buổi làm việc với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và trong các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chiều ngày 16/3/2020.

Kể từ ngày 17/3/2020, thành phố tổ chức cách ly tập trung đối với các trường hợp sau:

– Các trường hợp là người nước ngoài từ các quốc gia về Hải Phòng từ ngày 3/3/2020 (còn sót hoặc cơ sở cách ly tại chỗ không đảm bảo).

– Tất cả các trường hợp là người Việt Nam, người nước ngoài từ các quốc gia về Hải Phòng (trừ các trường hợp đã tổ chức cách ly theo quy định tại Việt Nam).

.

  • Tin mới đăng