Hải Phòng: Kế hoạch cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn thành phố

Để bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yêu phục vụ đời sống nhân dân khi xảy ra dịch bệnh do vi-rút Covid-19 gây ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố. Ngày 18/3/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế do dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo sự điều phối của các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thiết yếu cho nhân dân ở khu vực bị phong tỏa cách ly y tế do dịch bệnh; Các cơ quan Nhà nước tổ chức mua và hỗ trợ đưa hàng hóa thiết yếu đến các hộ dân tại khu vực cách ly (có dịch) bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

* Các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly y tế doc dịch Covid-19 gây ra gồm:

+ Lương thực: Gạo tẻ thường, mỳ ăn liền…

+ Thực phẩm tươi sống (hoặc đông lạnh) Thịt lợn, thịt gà…

+ Rau, củ, quả: Bắp cải, su su, bí đỏ, bí xanh, su hào…

* Mức hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu: 45.000 đồng/người/ngày đối với vùng cách ly (có dịch) theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố.

  • Tin mới đăng