Hải Phòng: Dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ ngày 25/3/2020 đến hết tháng 3/2020

Nhằm tăng cường kiếm soát dịch bệnh Covid-19 tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đã có chỉ đạo:

  1. Dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020.
  2. Trong thời gian từ ngày 25/3/2020 đến 31/3/2020yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố hạn chế tới mức thấp nhất các hội nghị, cuộc họp về chuyên môn để tập trung cao cho công tác, chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.
  • Tin mới đăng