Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quận Kiến An tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11

Thực hiện chương trình Công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân quận, sáng ngày 10/10/2022, Hội Nông dân quận Kiến An tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào Nông dân tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 với lãnh đạo Hội Nông dân các phường. Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên Chủ tịch Hội Nông dân quận chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân các phường đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động của công tác Hội và tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên nông dân trong tháng 10, đặc biệt là việc tham gia các hoạt động với địa phương trong đó chú trọng đến công tác phát triển hội viên và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân của phường cũng như xây dựng quỹ các Chi hội. Chủ động trong việc sáp nhập các Chi hội theo Nghị quyết số 26 của HĐND thành phố, đến nay toàn quận còn 65 chi hội.

Đồng chí Bùi Thị Thắm – Quận ủy viên Chủ tịch Hội Nông dân quận Kiến An chủ trì hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đồng chí Bùi Thị Thắm ghi nhận những cố gắng của Hội Nông dân các phường đặc biệt là công tác tuyên truyền tới cán bộ hội viên về chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đồng chí ghi nhận những cố gắng của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các phường trong việc chuẩn bị và tổ chức việc sáp nhập các Chi hội theo quy định. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân quận đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm của Chi hội Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn đề nghị các phường sau khi rút kinh nghiệm về tổ chức đại hội các Chi hội theo đúng quy định, phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2022 hoàn thành việc tổ chức đại hội các Chi hội để chuẩn bị các nội dung công việc cho việc đại hội cấp phường trong tháng 01 năm 2023. Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc vận động cán bộ hội viên và nhân dân tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Thường xuyên báo cáo kịp thời về Thường trực Hội Nông dân quận những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân tại cơ sở để tổng hợp báo cáo Quận ủy và Hội cấp trên theo đúng quy định.

Đoàn Thị Mai Lan – Chuyên viên Hội Nông dân quận Kiến An

  • Tin mới đăng