Giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo

 Ảnh 1: Đ/c Hoàng Văn Tường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp, Phó Chủ tịch HND thành phố chủ trì Hội nghị giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo

Tại buổi làm việc, các ý kiến trao đổi tập trung vào một số vấn đề vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh vật tư nông nghiệp, việc thu gom và xử lý vỏ, hộp bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, việc xử lý các vi phạm trong kinh doanh vật tư nông nghiệp. Đồng thời các ý kiến cũng kiến nghị các cấp, ngành nhất là ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố; có quy hoạch tổng thể trên địa bàn thành phố về địa điểm kinh doanh vật tư nông nghiệp mang tính lâu dài, bền vững; các địa phương cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và giám sát về công tác sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp tại địa phương. Trên địa bàn xã Việt Tiến hiện có 10 hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các điểm kinh doanh này nhỏ lẻ, trong đó chỉ có 1 hộ được cấp giấy phép kinh doanh, và 9 hộ còn lại chưa được cấp giấy phép kinh doanh; người bán hàng không có bảo hộ lao động; bảo quản chất lượng hàng hóa không đúng quy định và chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh vật tư nông nghiệp theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT, ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, đến nay, địa phương chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về kinh doanh dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Ảnh 2: Đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Chu Thanh Hà, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố; Hoàng Thị Mai, Phó Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT thành phố  giám sát hộ kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo

 Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tường, Phó Chủ tịch HND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân huyện Vĩnh Bảo, xã Việt Tiến cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón; hướng dẫn cụ thể các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, xã; xử lý nghiêm các hộ kinh doanh không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tăng cường giám sát cộng đồng để kịp thời phát hiện các hộ dân không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong sử dụng vật tư nông nghiệp, qua đó, góp phần hạn chế, ngăn chặn những tác hại việc quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp không đúng quy định tại các thôn, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường./. (Tin, ảnh: Nguyễn Văn Vừa, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân TP)]]>

  • Tin mới đăng