Giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố tại phường Tràng Cát

Chiều ngày 28/5/2021, tại Ủy ban nhân dân phường Tràng Cát, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố tổ chức giải ngân cho 10 hộ hội viên nông dân trong tổ hợp tác “Trồng hoa” trên địa bàn phường Tràng Cát để thực hiện dự án “Trồng hoa cúc họa mi” với số tiền 450 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố và các đồng chí trong Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố; các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân quận, phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phát biểu chỉ đạo Hội Nông dân phường Tràng Cát, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn. Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân là cơ hội giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất để phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng chí đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân phường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc hội viên thực hiện Dự án, thu phí và gốc đúng hạn; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ hợp tác kinh tế “Trồng hoa cúc họa mi” hoạt động hiệu quả./.

                                               Đồng Thị Thu Chung, Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải An

  • Tin mới đăng