Giải ngân dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Ngân sách Thành Phố cấp bổ sung năm 2023 tại xã An Thắng, huyện An Lão

Vào hồi 14h30 chiều ngày 10/02/2023 tại trụ sở UBND xã An Thắng, huyện An Lão, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cùng với HND huyện An Lão tổ chức giải ngân 500.000.000 (Năm trăm triệu đồng)  cho dự án Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm tại  xã An Thắng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, nguồn Ngân sách Thành phố cấp năm 2023 và ra mắt tổ hợp tác.

Giải ngân dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Ngân sách Thành Phố cấp bổ sung năm 2023 tại xã An Thắng, huyện An Lão

Về dự và giải ngân có đồng chí Đỗ Đức Chung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế xã hội, Hội Nông dân Thành phố; Các đồng chí thường trực Hội Nông dân huyện cùng các đồng chí chuyên viên Ban xây dựng Hội Nông dân thành phố và Thường trực Hội Nông dân huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ HND xã cùng các hộ tham gia dự án.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Đức Chung – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế xã hội Hội Nông dân Thành phố đã nêu mục đích ý nghĩa của việc thành lập tổ hợp tác, nhằm  trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất kinh doanh từ đó nhân rộng mô hình tạo điều kiện giúp các hộ có vốn để đầu tư các mô hình Nuôi cá trắm cỏ thương phẩm, nâng cao thu nhập, đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng chí yêu cầu các hộ tham gia dự án sử dụng đúng mục đích. Trả phí và gốc tiền vay đúng theo quy định, nguồn vốn được vay chấp hành nghiêm các quy định của hợp đồng vay vốn./.                                                                                                                                              Lê Thị Băng – Phó Chủ tịch HND huyện An Lão

  • Tin mới đăng