Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra công tác thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hải Phòng năm 2022

Trong 02 ngày 09 và 10/11/2022, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiểm tra công tác thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Kế hoạch số 598 – KH/HNDTW, ngày 17/10/2022 và Quyết định số 6112-QĐ/HNDTW ngày 31/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Thành phần đoàn kiểm tra Trung ương Hội gồm có: đồng chí Đinh Khắc Đính, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội – Trưởng đoàn; các thành viên đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội; Hà Văn Ương, Phó Trưởng phòng Tiếp công dân 1, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thị Thúy Loan, Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội – Thành viên kiêm thư ký.

Về phía đại biểu thành phố, có đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố và Lãnh đạo Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố. Đại biểu huyện: Lãnh đạo UBND, Ủy Ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận huyên, Lãnh đạo Thanh tra, phòng tư pháp huyện, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên và xã Đông Sơn (đơn vị cơ sở được kiểm tra mô hình) thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì
hội nghị kiểm tra thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg tại UBND xã Đông Sơn,
huyện Thủy Nguyên chiều ngày 09/11/2022

Tại hội nghị chiều ngày 09/11/2022, lãnh đạo UBND, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên, lãnh đạo đảng ủy, UBND xã Đông Sơn và chủ tịch Hội Nông dân xã đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó chú trọng các nội dung về công tác phối hợp với các ban, ngành địa phương giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tích cực triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ Hội về nghiệp vụ dân vận, truyền thông trong phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và hội viên, nông dân trên địa bàn huyện và xã. Đến nay, không có vụ việc, đơn thư khiếu nại của cán bộ, hội viên nông dân trên các lĩnh vực; không có tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp tại xã Đông Sơn liên quan đến hội viên nông dân và người dân.

Đ/c Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên đã tổ chức được 145 buổi tuyên truyền cho 2.489 cán bộ, hội viên trong huyện tham dự; chỉ đạo thành lập 03/2 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, vượt chỉ tiêu của thành phố giao; và tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, các mô hình “Tủ sách pháp luật của nông dân” đã thành lập tại các xã, thị trấn. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch Trung ương Hội – Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận với kết quả báo cáo của Hội Nông dân huyện và xã trong việc thực hiện tốt Quyết định số 81-TTg/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đồng chí đề nghị các ban, ngành cùng cấp tại địa phương tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp thực hiện tốt hơn công tác phổ biến giáo dục pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cho người dân theo quy định của pháp luật. Tiếp đó, đoàn công tác Trung ương Hội và lãnh đạo Thành phố, huyện đã đi kiểm tra mô hình “Tủ sách pháp luật” của Hội Nông dân xã Đông Sơn.

Trong sáng ngày 10/11/2022, Đoàn công tác Trung ương Hội tiếp tục làm việc theo Kế hoạch tại trụ sở Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng.

Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 phát biểu tại hội nghị kiểm tra thực hiện Quyết định số 81-TTg tại trụ sở
Hội Nông dân thành phố sáng ngày 10/11/2022

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa – Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố đã báo cáo kết quả đạt được trong năm 2022 của các cấp Hội trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khẳng định đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Hội. Đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã ban hành 04 Kế hoạch, 05 công  văn về chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Quyết định 81-TTg; cấp thành phố tặng 03 Tủ sách pháp luật cho Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở các xã Tiên Minh, Tự Cường, Toàn Thắng (Tiên Lãng). Chỉ đạo các cấp Hội cơ sở thành lập mới 08 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” đạt 100% chỉ tiêu thi đua năm. Phối hợp với Trung tâm TGPL thành phố tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 1.015 lớp cho 75.467 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Hội Nông dân thành phố tổ chức tuyên truyền chuyên đề và lồng ghép: 03 cuộc cho 500 hội viên dự; phối hợp với Trung tâm TGPL thành phố, huyện, quận tổ chức 29 cuộc tuyên truyền cho 1.132 lượt hội viên nông dân, thành viên Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại cơ sở. Cấp xã, phường, thị trấn tổ chức: 983 cuộc cho 74.035 lượt hội viên, nông dân với các nội dung thông tin, tuyên truyền như: Luật Thừa kế, Luật Đất đai 2013, Luật Chăn nuôi, Hiến pháp năm 2013, Luật trồng trọt, Luật Chăn nuôi… Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân được triển khai đa dạng, phong phú, như tổ chức các hội nghị, tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề; được sân khấu hóa trong các tiết mục văn nghệ tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội; được lồng ghép trong xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của làng…

Đồng thời các cấp Hội đã tăng cường phối hợp với UBND cùng cấp tham mưu, triển khai kịp thời trao đổi thông tin và chú trọng trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho người dân và hội viên, nông dân; gắn với bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo luật định. Đến nay, đã tham gia giải quyết 15 đơn thư khiếu nại tố cáo: Trong đó, hòa giải thành công 05 vụ, còn lại 10 đơn gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Tại 184/184 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, quận trong thành phố đều có cán bộ Hội Nông dân tham gia tổ hoà giải với 1.247 hoà giải viên. Các hoà giải viên tích cực, chủ động nắm bắt tình hình cụ thể, các mâu thuẫn trong nội bộ chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai trong hội viên, nông dân, cử người có uy tín để thuyết phục, hoà giải ngay từ các chi, tổ hội. Về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Hội Nông dân thành phố đã chủ động nắm bắt, theo dõi, phát hiện những bất cập trong thực thi chính sách có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phát triển nông dân, xây dựng nông thôn, từ đó kiến nghị, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế. Hội cũng chủ động đăng ký với cấp ủy đảng các nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo yêu cầu đề ra. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, trong đó chú trọng những vấn đề được hội viên và Nhân dân quan tâm như cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn. Tăng cường công tác phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các ngành cùng cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện của tổ chức Hội Nông dân; tăng cường giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và chính quyền các cấp về đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của hội viên, nông dân và Nhân dân cũng như các kiến nghị, đề xuất của tổ chức Hội sau các cuộc giám sát.

Tại hội nghị, đại biểu Đoàn kiểm tra Trung ương Hội và các Sở, ngành thành phố cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Hội Nông dân thành phố; đồng thời đã trao đổi, tham gia ý kiến vào báo cáo dự thảo; đề xuất các nội dung cần chú trọng trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Một số hình ảnh các đại biểu của đoàn kiểm tra Trung ương Hội và
 Sở Tư Pháp, Thanh tra Thành phố tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Đinh Khắc Đính đã đánh giá cao kết quả phối hợp của các Sở, ban ngành cùng cấp và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố trong việc chỉ đạo các cấp Hội cơ sở thực hiện tốt Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả trong việc thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành liên quan về phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân; tích cực hỗ trợ, tham gia cùng chính quyền cùng cấp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân và hội viên, nông dân. Chỉ đạo tốt việc thành lập các CLB “Nông dân với pháp luật” và mô hình “Tủ sách pháp luật” của nông dân đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả; chia sẻ với tổ chức Hội thành phố và cơ sở những khó khăn, thách thức về điều kiện kinh tế – xã hội trong việc duy trì hoạt động các mô hình, câu lạc bộ. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cần tăng cường, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nội dung Quyết định 81-TTg thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới: như đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền gắn với chuyển đổi số…Quan tâm đến công tác tổ chức sơ, tổng kết, tạo điều kiện cho thành viên các mô hình, câu lạc bộ được chia sẻ, trao đổi thông tin, rút ra bài học, kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả tốt hơn. Đồng thời, đề nghị BTV Hội Nông dân thành phố tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND trong việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, thành lập và duy trì các mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu Đoàn kiểm tra Trung ương, các Sở, ngành thành phố. Đồng thời, tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Trưởng đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng sẽ làm tốt hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp và thực hiện có hiệu quả cao; sẽ triển khai các phương thức thông tin, tuyên truyền sáng tạo, thực tế gắn với đời sống thiết thực của hội viên, nông dân trong việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg trong tình hình mới./.

Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố
Phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị

Minh Trà – Hội Nông dân thành phố   

  • Tin mới đăng