Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tiếp sóng Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 28-10-2022, Điểm cầu Hội Nông dân thành thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp sóng hội nghị trực tuyến của Trung ương Hội Nông dân Viêt Nam hướng dẫn triển khai Kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 và công tác kiểm tra, giám sát với hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố tại 255 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Quang cảnh điểm cầu tại thành phố Hải Phòng 

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có trên 200 đại biểu. Gồm: đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; cùng các đồng chí Phó chủ tịch, lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp & HTND, cán bộ, công chức cơ quan; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, quận và 184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Thường trực Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng và cán bộ Hội Nông dân các cấp về dự hội nghị trực tuyến

Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị đã triển khai kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội rất cụ thể, chi tiết từ cấp Trung ương đến cơ sở Hội. Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp Nông dân Việt Nam; là dấu mốc quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp trong nhiệm kỳ qua.

Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại hội 4 cấp của Hội Nông dân Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội ở mỗi cấp cụ thể như sau: Đại hội cấp cơ sở, không quá 1 ngày, hoàn thành trong quý I-2023; Đại hội cấp huyện, không quá 1,5 ngày, hoàn thành trong quý II-2023; Đại hội cấp tỉnh, không quá 2 ngày, thời gian hoàn thành trong quý III-2022; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tổ chức trong quý IV-2023.

Cùng tại Hội nghị đã giải đáp những ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành phố về các văn bản Đại hội Hội Nông dân các cấp. Cũng tại hội nghị, các Ban chuyên môn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai một số quy định mới trong công tác kiểm tra, giám sát; Công tác thi hành kỷ luật của Hội; Công tác giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền của hội; Công tác giám sát phản biện xã hội.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 phải thực hiện đúng quy định, quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội Nông dân các cấp phải nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến bộ, coi trọng chất lượng, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức.

Về công tác Kiểm tra, giám sát, tiếp tục triển khai Quy định số 797-QĐ/HNDTW ngày 29-7-2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân các cấp về việc bảo đảm chấp hành nghiêm Điều lệ Hội, nghị quyết, quy định của Hội; chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân; tích cực tham gia công tác phản biện xã hội, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của Hội phù hợp với thực tiễn./.

Tin,ảnh: Minh Trà -Hội Nông dân tp Hải Phòng

  • Tin mới đăng