Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 05/01/2023 Hội Nông dân xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Với 90 đại biểu chính thức đại diện cho 818 hội viên nông dân trên địa bàn xã tham dự.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Nhung – Huyện ủy viên – Chủ tịch HND huyện Thủy Nguyên; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND –UBND – UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Huyện ủy viên – Chủ tịch HND huyện Thủy Nguyên tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thủy Sơn tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Hội để thực hiện. Phong trào thi đua yêu nước được Hội xã triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Trong cả nhiệm kỳ, bà con nông dân đã hiến hơn 350 m2    đất , đóng góp gần 20 ngày công lao động, tham gia xây dựng và nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần đưa xã Thủy Sơn đạt chuẩn các tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới.

Các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề được triển khai tích cực. Giúp hội viên, nông dân có vốn vay đầu tư sản xuất, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới sản xuất theo quy mô hàng hóa tập trung. Số hội viên nông dân có kinh tế khá, giàu tăng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Năm 2022 toàn xã có 144 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cấp thành phố 05 hộ, Cấp huyện 51 hộ.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác Hội; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện; định hướng cho hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác với ngân hàng CSXH, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương cho tổ hợp tác kinh tế vay phát triển sản xuất.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương; phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy nội lực, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nghề và các hoạt động hỗ trợ nông dân, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện mục tiêu: 100% cán bộ, 90% hội viên, nông dân trong xã được tham gia học tập và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội; cuối nhiệm kỳ có 100% cơ sở Hội xếp loại vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác của Hội Nông dân xã. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Thủy Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, trọng tâm là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã khóa XII. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; tăng cường kiểm tra giám sát. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với nguyện vọng, điều kiện thực tiễn của Hội xã nhằm thu hút hội viên tham gia, hưởng ứng…

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã. Tại đại hội cũng đã bầu ra 4 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI.

Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thủy Sơn

  • Tin mới đăng