Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phả Lễ, Thủy Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 28/02/2023, Hội Nông dân xã Phả Lễ, huyện Thuỷ Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028, với 99 đại biểu chính thức đại diện cho 1.181 hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tứ – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, nguyên Chủ tịch Hội qua các thời kỳ.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Phả Lễ tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Hội để thực hiện. Phong trào thi đua yêu nước được Hội xã triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Trong cả nhiệm kỳ, bà con nông dân đã đóng góp gần 20 ngày công lao động, tham gia xây dựng và nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần đưa xã Phả Lễ đạt chuẩn các tiêu chí và được công nhận là xã nông thôn mới.

Các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề được triển khai tích cực. Giúp hội viên, nông dân có vốn vay đầu tư sản xuất, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới sản xuất theo quy mô hàng hóa tập trung. Số hội viên nông dân có kinh tế khá, giàu tăng; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Năm 2022 toàn xã có 305 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cấp thành phố 05 hộ, Cấp huyện 101 hộ.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác Hội; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện; định hướng cho hội viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác với ngân hàng CSXH, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương cho tổ hợp tác kinh tế vay phát triển sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tứ – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác của Hội Nông dân xã. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Phả Lễ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân, trọng tâm là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã khóa XII. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; tăng cường kiểm tra giám sát. Phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với nguyện vọng, điều kiện thực tiễn của Hội xã nhằm thu hút hội viên tham gia, hưởng ứng.

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nông dân xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Tý tái cử chức danh Chủ tịch Hội nông dân xã. Tại đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XI.

Lê Thị Tý – Chủ tịch Hội Nông dân xã Phả Lễ

  • Tin mới đăng