Đại hội Chi hội nông dân Tổ dân phố số 1 phường Đằng Hải, quận Hải An, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 08/10/2022, Chi hội nông dân tổ dân phố số 1 phường Đằng Hải tổ chức đại hội Chi hội, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là Chi hội được Hội Nông dân quận Hải An chọn làm điểm tổ chức đại hội chi hội nông dân cơ sở.

Đồng chí Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ tổ dân phố và Hội Nông dân phường Đằng Hải, Chi hội Nông dân tổ dân phố số 1 không ngừng củng cố và phát triển. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương; Chi hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền Điều lệ Hội, qua đó đã thúc đẩy, động viên kịp thời đến các tầng lớp nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng đô thị văn minh. Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội: Chi Hội đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội, đến nay chi hội có 103 hội viên. Chi hội đã chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên; nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cao trong Ban chấp hành Chi hội.

Về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được Hội quan tâm đẩy mạnh. 5 năm qua, các mô hình, điển hình SXKD giỏi của tổ dân phố đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ, số hộ SXKD giỏi tăng qua từng năm. Về phong trào nông dân thi đua xây dựng đô thị văn minh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho hội viên và nhân dân đã đẩy mạnh, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phong trào của chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong xây dựng đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của phường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới 2022 -2027, Chi hội nông dân tổ dân phố số 1, phường Đằng Hải sẽ tập trung phát triển thế mạnh của địa phương là trồng hoa màu, với những ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất; liên kết chuỗi giá trị sản xuất; phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn cho nông dân và xây dựng hội viên là những hạt nhân trong việc tham gia các phong trào, hoạt động của Hội và ở địa phương.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 3 đồng chí; đồng chí Lương Văn Ương tái cử chức danh Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố số 1 nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng Thị Thu Chung – Chủ tịch HND quận Hải An

  • Tin mới đăng