Đại hội Chi Hội điểm xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo

Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/HNDT, ngày 27/04/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng; Kế hoạch  số 07-HD/HNDH, ngày 28/04/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo; Kế hoạch số 10-KH/HNDX Liên Am về việc tổ chức Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều ngày 02/10/2022 tại nhà văn hoá  thôn Đông Nha, Chi hội thôn nhà long trọng tổ chức Đại hội chi hội Điểm, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí Thường trực Hội Nông dân huyện, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã,  các đồng chí đại diện cấp uỷ chính quyền, ban công tác mặt trận thôn và 128 đại biểu tiêu biểu đại diện ý chí nguyện vọng giai cấp nông dân về dự. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của giai cấp nông dân trong toàn xã; nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội (nhiệm kỳ 2017-2022); xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (nhiệm kỳ 2022-2027). với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hảo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Am tặng hoa và quà chúc mừng đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hảo – Chủ tịch Hội Nông dân xã đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế yếu kém và thông báo định hướng nhân sự của Ban chấp hành Hội Nông dân xã đối với chức danh chi hội trưởng, chi hội phó nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng tại Đại hội các đại biểu dự đại hội đã nghiêm túc trao đổi, thảo luận, xác định rõ hơn phương hướng xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nông dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào nông dân; phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã bầu ra BCH chi hội gồm 03 đồng chí và bầu chức danh chi hội trưởng là đồng chí Nguyễn Thế Phong, đồng chí  Bùi Thị Thanh Hải chi hội phó và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân xã Liên Am lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ tới của Hội công việc sẽ nhiều hơn, sau sáp nhập thôn khu dân cư, có những việc khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ Hội đủ sức lãnh đạo phong trào và công tác Hội. Phát huy bản chất và truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và của Hội Nông dân xã Liên Am, phấn đấu trong thời gian tới, các phong trào thi đua yêu nước của thôn nhà cũng như Hội nông dân xã sẽ có bước phát triển mới, cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn; hoạt động của Hội Nông dân sẽ có nhiều khởi sắc và hiệu quả hơn. Giai cấp nông dân Việt Nam sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh./.

Nguyễn Thị Hảo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Am
  • Tin mới đăng