Công văn: V/v chỉ đạo tuyên truyền khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                       *
          Số 258 – CV/HNDTW                        Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019
V/v chỉ đạo tuyên truyền khống chế
      bệnh 
Dịch tả lợn Châu PhiKính gửi:  Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng gây chết lợn bệnh lên đến 100%. Bệnh lây lan nhanh, trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn chưa mắc bệnh, sản phẩm lợn mang mầm mysteroids.online bệnh, hoặc gián tiếp qua các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh (ve mòng, côn trùng, gậm nhấm, chim di cư,…), các phương tiện vận chuyển, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi và cả yếu tố con người. Hiện nay, trên thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh.

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), đến ngày 03/03/2019, đã có 20 quốc gia báo cáo có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đặc biệt tại Trung Quốc (nơi có khả năng dịch bệnh truyền lây sang Việt Nam rất cao), tổng cộng đã có 110 ổ dịch xuất hiện tại 28 tỉnh.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ ngày 01/02/2019 – 03/03/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh, thành phố (Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Hà Nội, Thanh Hóa).

Trước diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 20/2/2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch này.  

Nhằm góp phần khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Thông tin và truyền thông sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch, mức độ nguy hiểm theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, hiểu đúng mức, tránh gây hoang mang trong xã hội, quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn và đảm bảo chất lượng.
  1. Tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, hội viên, nông dân và những người chăn nuôi, tham gia buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn, cùng vào cuộc để kiểm soát tốt và không để dịch lây lan; thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y; phát hiện và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và không thực hiện biện pháp chống dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan.
  1. Tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn lậu; cán bộ, hội viên, nông dân khu vực biên giới thấy được tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm của lợn nhập khẩu trái phép để mọi người hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.
  1. Tuyên truyền về mức và thời gian hỗ trợ của Nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan; giám sát việc thực hiện tại địa phương để hỗ trợ chính xác cho hộ chăn nuôi.
  1. Hướng dẫn người chăn nuôi, phối hợp với thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tiếp tục tổ chức, hướng dẫn xây dựng các chuỗi sản xuất sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để tiêu thụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

 Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo, triển khai trong các cấp Hội tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, nhất là với ngành nông nghiệp thực hiện tốt các nội dung trên; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội để đề xuất Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo kịp thời ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch lây lan trên diện rộng.

Nơi nhận:       
– Như kính gửi; 
 Thường trực TW Hội;
– Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu VP, Ban Kinh tế TW Hội.
                   
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Bùi Thị Thơm
]]>
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn: V/v chỉ đạo tuyên truyền khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng