Công văn số 917-CV/BTGTU, ngày 19/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng V/v:Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 917-CV/BTGTU, ngày 19/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng V/v:Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng