Công văn số 842-CV/HNDT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v Hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng "Về phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 842-CV/HNDT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố V/v Hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng "Về phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng