Công văn số 53/SNN-TrT ngày 09/01/2018, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 53/SNN-TrT ngày 09/01/2018, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân năm 2017-2018"

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng