Công văn số 476-CV/TU ngày 15/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng và Công điện khẩn số 07-CĐ/CT ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường chỉ đạo, chủ động phòng, chống cơn bão số 10

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng

Công văn số 476-CV/TU ngày 15/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng và Công điện khẩn số 07-CĐ/CT ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường chỉ đạo, chủ động phòng, chống cơn bão số 10

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
  • Tin mới đăng